Gyd. Aušra Senkuvienė

Medicinos studijas bei suaugusiųjų psichiatrijos rezidentūrą baigiau Vilniaus universiteto Medicinos fakultete.

Nuo 2016 m. dirbu VšĮ Centro poliklinikos Psichiatrijos dienos stacionare, kur susiduriu su įvairiais psichikos sutrikimais – afektiniais, psichoziniais, nerimo sutrikimais ir kt.

Dar rezidentūros metais aktyviai dalyvavau tarptautinėje jaunųjų psichiatrų veikloje, 2014 – 2015 m. vadovavau Lietuvos psichiatrų asociacijos Jaunųjų psichiatrų sekcijai, kurios vienas iš tikslų buvo plėsti profesines žinias. Įgūdžius gilinau prof. N.Sartorius vedamuose lyderystės kursuose, vėliau stažavausi D. Britanijos stacionarinės ir ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros įstaigose, nuolat dalyvauju įvairiose tarptautinėse bei Lietuvoje vykstančiose psichikos sveikatos priežiūrai skirtose konferencijose bei mokymuose.

Domiuosi psichoonkologija – esu pristačiusi žodinių ir stendinių pranešimų šia tema Lietuvos ir tarptautinėse gydytojų konferencijose. Kita mane dominanti sritis – moterų psichikos sveikatos sutrikimai endokrinologiškai reikšmingais gyvenimo tarpsniais (pogimdyvinis laikotarpis, premenopauzė).

Kvalifikaciją keliu studijuodama podiplominėse individualios psichodinaminės psichoterapijos studijose Vilniaus universitete, todėl pacientą varginančius simptomus stengiuosi suvokti plačiai, įvairiapusiškai, įsigilindama į paciento gyvenimo situaciją, kontekstą, kuriame savijauta sutriko.

Lygiai taip manau, kad pagalba pacientui apima tiek šiuolaikinį, pagal individualius nusiskundimus atidžiai parinktą medikamentinį gydymą, tiek kitų, savijautą trikdančių veiksnių identifikavimą ir korekciją.

Konsultuoju ir gydau suaugusius pacientus:

– psichikos sveikatos sutrikimų sergant onkologine liga atvejais

– sutrikus psichikos sveikatai po įtemptų išgyvenimų

– pasireiškus depresinei simptomatikai

– išsyškėjus psichozinei simptomatikai

– miego sutrikimų atvejais

– nerimo sutrikimų atvejais (generalizuotas nerimo sutrikimas, panikos sutrikimas, obsesinis kompulsinis sutrikimas, mišrus nerimo ir depresinis sutrikimas)

Konsultuoju lietuvių ir anglų kalbomis.

Pageidaujate šio specialisto paslaugų:

REGISTRUOKIS