Dailės terapeutų paslaugos

 1. Pirminis dailės terapijos užsiėmimas (1,5 val.) prisirašiusiems pacientams 28,00
 2. Pirminis dailės terapijos užsiėmimas (1,5 val.) privatiems pacientams 32,00
 3. Individuali dailės terapija  prisirašiusiems pacientams 25,00
 4. Individuali dailės terapija privatiems pacientams 30,00
 5. Individuali dailės terapija (kaina už mėn./4 k.) prisirašiusiems pacientams 86,00
 6. Individuali dailės terapija (kaina už mėn./4 k.) privatiems pacientams 106,00
 7. Pirminis dailės terapijos užsiėmimas šeimai ar porai prisirašiusiems pacientams 40,00
 8. Pirminis dailės terapijos užsiėmimas šeimai ar porai privatiems pacientams 45,00
 9. Dailės  terapija šeimai ar porai prisirašiusiems pacientams 30,00
 10. Dailės  terapija šeimai ar porai privatiems pacientams 35,00
 11. Dailės  terapija šeimai ar porai (kaina už mėn./4 k.) prisirašiusiems pacientams 110,00
 12. Dailės  terapija šeimai ar porai (kaina už mėn./4 k.) privatiems pacientams 124,00
 13. Dailės terapija vaikams ir paaugliams prisirašiusiems pacientams 16,00
 14. Dailės terapija vaikams ir paaugliams privatiems pacientams 16,00