Klinikiniai tyrimai

UAB „Neuromeda“ nuo 2002 metų egzistuoja klinikinių tyrimų centras. Įstaigoje yra vykdyta daugiau nei 20 antros ir trečios fazės klinikinių tyrimų. Įstaiga bendradarbiauja su daugeliu klinikinius tyrimus pravedančių ir monitoruojančių kompanijų, tokių kaip ICON, „Quintiles“, „Parexel“ ir kt.

Klinikinių tyrimų centras turi patirties vykdant klinikinius tyrimus, susijusius su šių ligų / būsenų gydymu:

 1. Depresinio sutrikimo gydymas – tiek ūmios stadijos, tiek palaikomasis, tiek atkryčio prevencija;
 2. Generalizuoto nerimo sutrikimo gydymas;
 3. Šizofrenijos gydymas ,įskaitant ilgalaikį palaikomąjį gydymą;
 4. Priklausomybės alkoholiui medikamentinis gydymas;
 5.  Parkinsono ligos gydymas;
 6. Alzheimerio ligos gydymas;
 7. Traukulių gydymas;
 8. Atskiri įstaigoje dirbantys tyrėjai turi patirties vykdant ūmios šizofrenijos bei bipolinio sutrikimo ir manijos klinikinius tyrimus.

„Neuromedos“ kaip klinikinių tyrimų centro stipriosios pusės:

 • Daugiametė patirtis klinikinių tyrimų srityje;
 • Kompetentingi specialistai, gebantys vykdyti klinikinius tyrimus – gydytojai psichiatrai, neurologai, taip pat klinikinių tyrimų slaugytojos. Tyrimuose dalyvaujantys tyrėjai yra apmokyti dirbti su dauguma psichiatrinių skalių, turi pažymėjimus dirbti su tokiomis skalėmis, kai tokie pažymėjimai yra privalomi (pvz. MINI ar CSRS), be to, yra susipažinę su Gera klinikine praktika (turi GKP sertifikatus).
 • Atsakinga pažiūra į klinikinių tyrimų pravedimo reikalavimus bei į savo įsipareigojimus užsakovui, įskaitant ir įtrauktų pacientų skaičių.
 • Gera materialinė klinikinio tyrimo bazė, įskaitant reikiamą laboratorinę įrangą, patalpas, pritaikytas pacientų ištyrimui, vaistų ir klinikinio tyrimo dokumentacijos saugojimui bei atskirą patalpą dokumentacijos monitoravimui.
 • Gera pacientų bazė. Per eilę metų įstaigoje sukaupta nemenka duomenų bazė. Labai svarbu tai, kad dauguma įstaigos pacientų yra motyvuoti gydytis ir bendradarbiauti, todėl jie yra labai tinkamas kontingentas dalyvauti klinikiniuose tyrimuose.
 • Geografiškai patogi įstaigos vieta, kas yra svarbu, nes pacientams dažnai reikia atvykti į klinikinių tyrimų centrą gana anksti.

„Neuromedos“, kaip klinikinių tyrimų centro, patikimumą rodo ir tai, kad per daugelį metų atlikti centro auditai nerado jokių centro darbuotojų veiklos trūkumų ar ženklesnių klaidų.

Šiuo metu klinikinių tyrimų centras yra plečiamas, laipsniškai ugdant naujus tyrėjus, kurie vėliau galėtų tapti savarankiškais skalių vertintojais. Tuo siekiama padidinti klinikinių tyrimų centro pajėgumą, leisiantį įtraukti daugiau pacientų.