Korupcijos prevencija

KORUPCIJOS PREVENCIJA UAB „NEUROMEDA“

I.        UAB „Neuromeda“ – visoms korupcijos apraiškoms nepakanti įstaiga.
II.        Informavimo apie įtariamą korupciją informavimo galimybės.
III.        Korupcijos prevencijos programa UAB „Neuromeda“.

UAB „Neuromeda“ – korupcijai nepakanti įstaiga

UAB „Neuromeda“ administracija siekia, kad šioje medicinos įstaigoje nebūtų korupcijos apraiškų. Korupcijos apraiškos yra ne tik kyšininkavimas, papirkimas, bet ir piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi ar tarnybos pareigų neatlikimas. Už korupcinius veiksmus Lietuvos Respublikos įstatymai numato baudžiamąją atsakomybę.

UAB „Neuromeda“ administracija prašo visų, kurie susiduria su korupcinio pobūdžio veiksmais mūsų įstaigos teritorijoje apie tai informuoti įstaigos administraciją. UAB „Neuromeda“ už korupcijos prevenciją atsakinga įstaigos vadovė – direktorė Ramunė Mazaliauskienė.

Informavimas apie įtariamą korupciją UAB „Neuromeda“

Informuoti įstaigos direktorę Ramunę Mazaliauskienę jūs galite:

 1. Telefonu +370 37 331555 arba +370 613 42780.
 2. Elektroniniu paštu ramune.mazaliauskiene@neuromedicina.lt;
 3. Paštu, adresuojant laišką UAB „Neuromeda“ direktoriui ir siunčiant jį adresu Tvirtovės alėja 90A, LT – 50185, Kaunas.

 

Apie korupciją galima informuoti ir kitas institucijas:

 1. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministeriją:
  1. Kreiptis tiesiogiai į LR SAM Korupcijos prevencijos skyrių (kabineto Nr. 422, Vilniaus gt. 33, Vilnius).
  2. Laišku, ant voko užrašant laiško gavėją – Sveikatos apsaugos ministrą arba Korupcijos prevencijos skyriaus vedėją, o adresą Vilniaus gt. 33, Vilnius. Rekomenduojama nurodyti savo vardą ir pavardę, adresą, kuriuo norėtumėte gauti atsakymą, įstaigos, dėl kurios darbuotojo ar darbuotojų galimus korupcinius veiksmus norite pranešti, pavadinimą, asmenų, apie kurių veiksmus norite pranešti pavardes, ar pareigas (jei žinote). Tai pat prašome jūsų informuoti apie įvykio aplinkybes bei apie kitus, jūsų manymu, svarbius faktorius.  
  3. Elektroniniu paštu vytautas.sveikauskas@sam.lt arba ramunas.danys@sam.lt. Pateikti reikia aukščiau minėtą informaciją.
  4. Paskambinus į LR SAM nemokamo informavimo liniją telefonu 8 800 66004.
  5. Paskambinus į LR SAM Korupcijos prevencijos skyrių telefonu +370 5 266 1495 arba  +370 5 260 4708.
  6. Paskambinus LR SAM priimamojo darbo metu telefonu + 370 5 268 5110 arba +370 5 268 5108.
  7. LR specialiųjų tyrimų tarnyba (STT). Pastarosios kompetencijoje yra teisė tirti korupcinio pobūdžio veikas. STT informuoti galite:
   1. Tiesiogiai adresu Vilnius, A. Jakšto g. 6, STT Administravimo valdyba, Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje;
   2. Tiesiogiai STT teritoriniuose padaliniuose:

                                                          i.    Kaune, Spaustuvininkų gt. 7;

                                                         ii.    Klaipėdoje, Pilies gt. 12A;

                                                        iii.    Šiauliuose, Vilniaus gt. 140;

                                                        iv.    Panevėžyje, Vasario 16-osios gt. 22.

 1. Elektroniniu paštu pranesk@stt.lt
 2. „Karštosios linijos“ telefonu  +370 5 266 3333 (7 dienas per savaitę);
 3. Faksu +370 5 266 3307;
 4. Laišku, adresuotu STT, A. Jakšto gt. 6, Vilnius.
 5. STT interneto svetainėje: pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia“ ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją“.

Korupcijos prevencijos programa UAB „Neuromeda“

 1. Įstaigos tinklalapyje bei skelbimų lentose abiejuose padaliniuose Vilniuje, Trinapolio 9C ir Kaune, Tvirtovės al. 90A) paskelbta informacija apie korupcijos prevencijos programą įstaigoje bei galimybes pranešti apie korupciją.
 2. Paskirta Korupcijos prevencijos komisija, kurios tikslas nagrinėti galimas korupcijos apraiškas įstaigoje, nustatyti riziką keliančias sritis, analizuoti tiek išorinės aplinkos, tiek specifinius įstaigos vidaus veiksnius, kurie turi įtakos korupcijos galimoms korupcijos apraiškoms įstaigoje. Minėta komisija renkasi planinio posėdžio kartą metuose ir iki sausio 31d. pateikia ataskaitą situaciją, liečiančią korupciją bei jos prevenciją įstaigoje. Esant skundui ar faktams leidžiantiems įtarti korupcines veikas, komisija renkasi neplaninio posėdžio.
 3. Darbuotojų susirinkimų metu įstaigos darbuotojai informuojami apie tai, kaip reikia elgtis, susidūrus su korupcijos apraiškomis bei kaip sumažinti korupciją skatinančio klientų elgesio tikimybę.