PERDEGIMO SINDROMAS – KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Kas yra „perdegimo sindromas“?
Ši būsena apibrėžiama, kaip kraštutinė profesinės nesėkmės išgyvenimo situacija, kai žmogus pajunta tris svarbius požymius:
1. Emocinis išsekimas –  gali būti fizinio ir emocinio nuovargio požymiai;
2. Depersonalizacija – jaučiasi šaltas ir nutolęs ir negali įsitraukti į emocinio ryšio reikalaujantį santykį su kitais;
3. Didelis nepasitenkinimas savo darbo rezultatais.
Įdomu tai, kad atsiradus perdegimo sindromui, nebeveikia įprastos pusiausvyros atgavimo strategijos, kurias asmuo įpratęs naudoti. Tai gali būti diskusijos su kolegomis, profesinės literatūros skaitymas, konferencijos bei seminarai ir t.t.

Kokie yra rizikos faktoriai, įgyti perdegimo sindromą?
Jų yra daug. Galima, pavyzdžiui, išskirti:
1. Su asmenybe susijusius – vienišiai, idealistai, atsidavę darbui, siekiantys teigiamo įvertinimo ir pripažinimo;
2. Su darbo ypatumais susijusius. Kaip pavyzdį galima pateikti medikus, kurių darbas reikalauja ypatingai didelio atsidavimo bei emocinių resursų, tačiau dažnai negaunama nei norimų rezultatų, nei trokštamo teigiamo įvertinimo.

Kokios galimos perdegimo sindromo pasekmės?
Jos gali būti pačios įvairiausios:

 • Problemos šeimoje;
 • Piktnaudžiavimas alkoholiu ir/ar kitomis psichoaktyviomis medžiagomis, kad atsipalaiduoti;
 • Padidintas rūkymas, siekiant nusiraminti;
 • Darbo praleidinėjimas be pateisinamų priežasčių;
 • Darbo ar net profesijos keitimas;
 • Depresija ir savižudybė.

Koks yra perdegimo sindromo ryšys su depresija?
Paprastai toks asmuo savo būseną sieja su darbu ir nejaučia nepasitenkinimo kitomis gyvenimo ir veiklos sritimis. Jei yra įtarimas, kad gali būti atsiradusi depresija dėl perdegimo sindromo, visada verta pasitarti su specialistu – psichiatru, nes gali reikėti gydymo vaistais ar psichoterapija. Arba sužinoti, kad gydymo nereikia, o reikia keisti požiūrį į darbą.

Kaip pastebėti perdegimo sindromą savyje?
Stebėkite savo mintis ir, jei aptinkate bent vieną iš šių penkių, susirūpinkite:

 • “Man privalo sektis su visame kame, ką aš darau, ir su visais klientais”;
 • “Aš turiu būti vienas iš pačių geriausių savo srities specialistų”;
 • “Visi klientai turi mane gerbti ir mylėti”;
 • “Aš labai daug ir gerai dirbu, todėl visi klientai turi būti patenkinti”;
 • “Aš turiu gerai jaustis ir gerai atrodyti darbe”.

Koks yra perdegimo sindromo įveikimo būdas?
Įveikimo būdus daugelis bando atrasti patys. Dažniausiai tai yra įvairūs bandymai atitrūkti nuo darbo:
1. „Nesveiki“ būdai – tai alkoholis ir/ar kitos psichoaktyvios medžiagos, perdėtas vienatvės ieškojimas ir atsiribojimas nuo kitų.
2. „Sveiki“ būdai – relaksacija, meditacija, fiziniai ir intelektualiniai žaidimai, vakarėliai su draugais, skaitymas ir rašymas, hobi, kelionės ir t.t.
Rekomenduojama savęs puoselėjimu pagrįsta praktika. Svarbu tai, kad savęs puoselėjimo tikslai turėtų būti realistiški, nes perdėti planai dažnai neįgyvendinami.
Kas tai galėtų būti? Siūloma:
1. Aktyviai palaikyti bendravimą su kitais asmenimis už darbinių santykių ribos.
2. Mažiau bendrauti kolegomis už darbo ribų, nes neformalus bendravimas staiga ir nepastebimai gali tapti tiesiog darbo grupės susiėjimu.
3. „Įtraukti į dienotvarkę“ skambučius šeimai ir draugams.
4. Saugoti asmeninį laiką nuo darbinių reikalų (pvz. nedarbo ar išeiginių dienų metu atjungti mobilųjį telefoną, neskaityti elektroninio pašto žinučių).
5. Prisiminti miego, fizinio aktyvumo, mitybos ir poilsio svarbą. 
6. Atidžiai pasverti, kada dirbama dėl to, kad to reikia, o kada todėl, kad sunku atsispirti galimybei uždirbti dar daugiau pinigų (ir kada dirbama ne dėl pinigų…).
7. Įvardinti sau aiškiai, kiek, už kiek ir kada jūs dirbate.
8. Išmokti pasakyti „ne“.     

Jei jūsų paties taikomos metodikos nėra veiksmingos, jei atsiranda nerimas, pažeminta nuotaika, sutrinka miegas, dingsta prasmės ir pasitenkinimo jausmas, verta pasikonsultuoti su psichiatru ar psichologu.
Gal jums reikia psichoterapinės pagalbos?
Gal jums reikia vaistų?
Nes perdegimo sindromas iš tiesų yra labai nemaloni būsena, ir ne tik jums pačiam, o ir jūsų artimiems žmonėms.

Parengė gydytoja psichiatrė Ramunė Mazaliauskienė
Medicinos centras „Neuromeda“