Psichologo, psichiatro pagalba vaikams ir paaugliams

Paslaugos

Vaikų ir paauglių psichiatro konsultacija
Vaikų ir paauglių medikamentinis gydymas
Vaikų ir paauglių psichologo konsultacija
Vaikų ir paauglių psichoterapija
Vaikų ir paauglių psichologinis ištyrimas

Vaikų ir paauglių psichiatro konsultacija

Patyręs vaikų ir paauglių psichiatras Kaune padės įveikti tiek lengvesnes, tiek sunkesnes psichologines problemas, todėl kuomet susiduriate su sunkumais, nepraleiskite galimybės kaip įmanoma anksčiau apsilankyti pas patyrusius savo srities specialistus Neuromedoje. Įveikus problemas, vaikas taps tvirtesnis, savarankiškesnis, išmoks lengviau suprasti save ir įveikti iššūkius bei sunkumus, kurie gali pasitaikyti ateityje. Esant poreikiu skirs medikamentinį gydymą, prieš tai aptaręs gydymo planą su vaiko ar paauglio tėvais ar globėjais.

Vaikų ir paauglių psichiatras Neuromedoje sprendžia šias vaikų ir paauglių problemas:

elgesio;
mokymosi;
nuotaikų kaitos;
bendravimo įgūdžių;
savijautos.
atsiradus nervų sistemos ar psichikos sutrikimų simptomams
turinčius nerimo, nuotaikos sutrikimų, įvairių baimių ar įkyrių minčių
patyrusius traumą, išgyvenusius krizę ar netektį
atsiradus stresui ar streso sukeltiems psichologiniams sutrikimams
patyrus sunkumų šeimoje, mokykloje bei tarpasmeniniuose santykiuose
mokyklos vengimo atvejais
sprendžiant bendravimo problemas ir koreguojant elgesio sutrikimus
paauglius, norinčius geriau save pažinti, pasitarti dėl savo galimybių,
renkantis tolimesnio mokymosi kryptis
varginamus naktinio šlapimo nelaikymo problemų
turintiems kitų nervų sistemos sutrikimų

Taip pat konsultuojame tėvus:

ankstyvojo ugdymo, auklėjimo klausimais
vaiko brandumo mokyklai klausimais
auginančius vaikus su autizmo sindromu

Vaikų ir paauglių psichologo konsultacija

Neuromedoje psichologai vadovaujasi holistiniu požiūriu į vaiką ir šeimą. Taiko mokslu pagrįstas intervencijas ir technikas (piešimo, žaidimo terapija, interocepcijos lavinimas ir kt.), bei teikia prioritetą visapusiškai pagalbai vaikui ar paaugliui t.y. darbui ne tik su vaiku, bet ir su jo aplinka: šeima, mokykla, draugai ir pan.

Atvejai, kuriais dažniausiai kreipiamasi į psichologą dėl vaikų ar paauglių problemų:

pasireiškiant bendravimo sutrikimams;
iškilus problemoms tarp šeimos narių;
patiriant sunkumus darželyje ar mokykloje, išgyvenant stresą iššūkių metu;
sunkiai adaptuojantis prie naujos aplinkos bei gyvenimo pokyčių;
nesugebant susikoncentruoti ir mokytis;
paauglių savirealizacijos bei pritapimo visuomenėje sunkumai;
staigi nuotaikų kaita;
nuolatinė depresija, sunki savijauta;
emocijų nevaldymas ar užspaudimas.
Tėvų ir vaikų sąryšis

Vaikų ir paauglių psichoterapija

Individuali vaikų psichoterapija

Neuromedos klinikoje dažniausiai taikoma žaidimų terapija, kurioje vaikas žaidimo kalba „pasakoja“ psichoterapeutui apie save ir savo sunkumus. Psichoterapeutas padeda vaikui geriau suprasti jausmus, išspręsti sunkumus, rasti išeitis, priimti ir integruoti skausmingas patirtis.

Individuali paauglių psichoterapija

Neuromedos klinikoje dažniausiai taikomi pokalbiai, kurių metu kartu siekiama padėti paaugliui geriau pažinti save, susigaudyti sudėtingame jausmų pasaulyje, priimti ir integruoti traumas, atrasti savo stipriąsias puses ir jomis pasinaudoti gyvenime, numatyti ateities galimybes.

Vaikų ir paauglių psichologinis ištyrimas

Intelekto ištyrimas
Gebėjimų ištyrimas
Raidos sutrikimų ištyrimas
Wechslerio intelekto skale (WISC-III)
WASI metodika – Wechslerio (WISC-III) trumpoji intelekto skalė, vaikams nuo 6 metų
ADHD ( aktyvumo ir dėmesio sutrimui)
CARS ( Vaiko autizmo spektro sutrikimo tyrimas)

Dirbant su vaikais ir paaugliais taikoma Kognityvioji ir elgesio terapija – šiuolaikiškas, moksliškai pagrįstas ir labai veiksmingas vaikų ir paauglių psichologinio gydymo būdas.
Lavinami bendravimo, emocijų reiškimo ir socialiniai įgūdžiai specialių užsiėmimų metu.