Vaikų ir paauglių psichologinis ištyrimas

Neuromedoje psichologiniai ištyrimai atliekami gydytojui psichiatrui paskyrus.

Vaikų ir paauglių psichologinis ištyrimas

Intelekto vertinimas WISC-III metodika

Tai intelektinių gebėjimų išsamus vertinimas 6-16m. amž.vaikams. Susideda iš įvairių užduočių,  skirtų išmatuoti kognityvinius procesus ( kalbos suvokimą, logiką, matematikos supratimą, vaizduotę, problemų sprendimo gebėjimus ir pan.). Padeda identifikuoti stipriąsias ir silpnąsias sritis,  protinės raidos ypatumus, pasirengimą moyklai, individualius gabumus, mokymosi sunkumų priežastis ir pan.

Raidos vertinimas DISC metodika

Tai tyrimas, kurio metu taikant žaidimo elementus vertinama vaikų iki 5m. amž. smulkioji motorika, stambioji motorika, kalbos supratimas, ekspresyvioji kalba, girdimasis dėmesys ir atmintis, regimasis dėmesys ir atmintis, savarankiškumas, socialinė adaptacija.    Padeda     įvertinti vaiko savalaikės ar vėluojančios raidos ypatumus.

Autizmo spektro bruožų vertinimas (CARS)

Stebėjimo ir apklausos būdu vertinamas vaiko ryšys su žmonėmis, mėgdžiojimas, kūno valdymas, daiktų naudojimas, prisitaikymas prie pokyčių, emocinės ir vizualinės reakcijos, garso, lytėjimo, skonio, uoslės atsakas, verbalinis ir neverbalinis bendravimas, aktyvumo lygmuo, mąstymo nuoseklumas. Tiksals  - autistiškų bruožų pasireiškimo išreikštumas, esant elgesio, emocijų, mokymosi problemoms.

Diferencinis ištyrimas tikslinant diagnozes

Tai specifinė  psichologinė  diagnostika, kai taikoma keletas diagnostinių metodikų, siekiant įvertinti problemas  ar sutrikimus, esant labai panašiai  simtomatikai. Atliekama vaikams/paaugliams/ suaugusiems.

Kompleksinė  diagnostika

kompleksinė klinikinė psichologinė diagnostika – tai išsamus  paciento emocinės sferos/ mąstymo ypatumų/ atminties ir dėmsio charakteristikų/ amenybės ypatumų įvertinimas, taikant keletą diagnostinių metodikų. Atliekama vaikams/paaugliams/ suaugusiems.

Dėmesio ir aktyvumo (ADHD) vertinimas

Dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo (ADHD) sindromas yra neurologinis sutrikimas, kurio pirmieji simptomai pasireiškia vaikystėje. Pagrindiniai ADHD simptomai yra nedėmesingumas, hiperaktyvumas, impulsyvumas. Kai kurie kiti  sutrikimai  yra  panašūs į  ADHD ir gali klaidinti, todėl  svarbu tikslus diagnozavimas ir tinkamo gydymo proceso parinkimas.  Atliekama vaikams, turintiem elgesio, mokymosi, emocijų problemų.

Psichoemocinės būsenos vertinimas

Išgyvenant įtampą, nerimą, stresą kinta emocinės ir elgesinės reakcijos, mažėja psichologinis atsparumas. Psichologinių metodų pagalba vertinama emocinė asmens savijauta, ją įtakojantys faktoriai, numtomos korekcijos galimybės. Atliekama vaikams/paaugliams/ suaugusiems.