Gyd. Saulius Venslauskas

Sukaupta patirtis (patyrimas) sudėtingų psichinių sutrikimų diagnostikoje ir gydyme, pvz., ilgalaikiai, sunkiai pasiduodantys gydymui depresiniai ar nerimo sutrikimai.
Visapusiškas ir, jeigu reikia, ilgalaikis darbas su bipoliniu (dvipoliniu) sutrikimu sergančiais pacientais (medikamentinis gydymas, mokymas vertinti ir registruoti savo emocinių būsenų kaitą, asmenybinių problemų sprendimas, darbas su šeimos nariais).
Įvairių su psichika susijusių kūno (somatinių) negalavimų ir nerimo būsenų (panika, fobijos ir t.t.) medikamentinis ir psichoterapinis gydymas.
Visapusiška priklausomybių (alkoholizmas, narkotikai, azartinis lošimas ir kt.) terapija.

Psichoterapija gydo:

Per emocinio ryšio (emocinių santykių) su žmonėm is pertvarkymą (psichodinaminė terapija)

Per pažinimą, mokymąsi, naujų elgsenos problemų sprendimo būdų apvaldymą (kognityvinė elgsenos terapija)

Per savo suvokimo ir vidinių būsenų kaitos stebėjimą, priėmimą ir įsisąmonimą (meditacija ir dvasinės praktikos).

Visų šių metodų ir patirčių mokau savo pacientus. Vieni metodai labiau tinka patyrus dvasinę krizę ar netektį; kiti –  sergant sunkia depresija ar alkoholizmu; treti – siekiant savo asmenybės sklaidos ir augimo; ketvirti  – sergant psichoze ir t.t.
Jau daugiau kaip prieš du tūkstančius metų garsiausioje senovės Graikijos Delfų šventykloje buvo užrašytas priesakas „PAŽINK PATS SAVE“. Tai ir yra visų psichoterapijų pamatas.

Registracija pas specialistą tel. +370 699 49 616